شرایط شرکت در مسابقه مورد کاوی:

  •   مورد كاوي بايد برگرفته از شرايط واقعي شركت‌ها باشد.
  • شركت‌ مطرح‌شده در مورد بايد مجوز نشر داده‌هاي خود را به‌صورت كتبي به نويسنده مورد كاوي ارائه كرده باشد. (اگر اطلاعات ارائه‌شده در كيس قبلاً در رسانه‌هاي عمومي منتشر شده باشد، نيازي به ارائه مجوز شركت مربوطه ندارند).
  •  استانداردهاي شكلي نگارش مورد كاوي رعايت شده باشد.
  •  معیارهای ارزیابی موردنگاری

 

ارسال کیس